KNOSTR

Superhrubá mzda

Jak dlouhá je cesta od superhrubé k čisté mzdě? Na kolik přijdete svou firmu jako zaměstnanec? A jaká suma nakonec přistane ve vaší kapse?

Roman Bartoš, 7. prosinec 2011

stáhnout soubor: Superhrubá mzda (.xls, 28.5 kB)
stáhnout soubor: Superhrubá mzda (řešení) (.xls, 32.5 kB)

Než se pustíme do řešení příkladu, je potřeba přiblížit si základní teorii. Zaměstnanci a zaměstnavatelé v Česku platí ze svých příjmů odvody na veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a daň z příjmů. Každý z těchto tří odvodů má svá pravidla, pojďme si je ve stručnosti přiblížit.

Veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení

Veřejné zdravotní pojištění se vybírá za účelem hrazení zdravotní péče.

Sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (lidově se mu říká sociální pojištění) má tři složky:

 • důchodové pojištění;
 • nemocenské pojištění;
 • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Častou chybou bývá zaměňování zdravotního a nemocenského pojištění. Jde přitom o dva odlišné pojmy. Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče, kterou vám například předepíše lékař. Z nemocenského pojištění se vyplácí náhrada mzdy v případě, že jste v pracovní neschopnosti.

Sazby pojistného

Sazba pro pojistné na zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Jednu třetinu z této sumy platí zaměstnanec (4,5 %), zbylé dvě třetiny zaměstnavatel (9 %). Celou částku za nás odvádí zaměstnavatel naší zdravotní pojišťovně.

Sazba pro pojistné na sociální zabezpečení činí 31,5 % z vyměřovacího základu. O odvody se opět dělí zaměstnanec se svým zaměstnavatelem. Zaměstnanec odvádí 6,5 % na důchodové pojištění (jiné totiž neplatí), zbylých 25 % odvádí zaměstnavatel (z toho 21,5 % na důchodové pojištění, 2,3 % na nemocenské pojištění a příspěvek 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti). Vybrané pojistné za nás zaměstnavatel odvádí okresní správě sociální zabezpečení.

Návod na výpočet čisté mzdy

Pro výpočet čisté mzdy je třeba znát vzorce, s jejichž pomocí se ke konečnému výsledku dobereme. Pro snazší práci budeme používat následující zkratky: superhrubá mzda (SM); hrubá mzda (HM); zdravotní pojištění, jež odvádí z hrubé mzdy zaměstnanec resp. firma nebo organizace (ZPzam resp. ZPfa); sociální pojištění, jež odvádí z hrubé mzdy zaměstnanec resp. firma nebo organizace (SPzam resp. SPfa). Daň, zdravotní pojištění a sociální pojištění jsou uvedeny v procentech.

 1. ZPzam (Kč) = ZPzam (%) * HM (Kč),
 2. ZPfa (Kč) = ZPfa (%) * HM (Kč),
 3. SPzam (Kč) = SPzam (%) * HM (Kč),
 4. SPfa (Kč) = SPfa (%) * HM (Kč),
 5. SM (Kč) = HM (Kč) + ZPfa (%) * HM (Kč) + SPfa (%) * HM (Kč),
 6. Daň (Kč) = daň (%) * SM (Kč),
 7. Daň po slevě (Kč) = daň (Kč) - sleva (Kč) - (počet dětí * sleva na dítě (Kč)),
 8. Čistá mzda (Kč) = HM (Kč) - ZPzam (%) * HM (Kč) - SPzam (%) * HM (Kč) - daň po slevě (Kč).

Zadání příkladu

 1. Pro všechny vzorce použij formát měna se symbolem Kč a zaokrouhlením na 0 desetinných míst.
 2. Do buněk C5-C15 vlož vzorec (využitij buňky B20) pro výpočet zdravotního pojištění, které si zaměstnanec odvádí ze svého hrubého platu. V buňce C16 bude součet buněk C5-C15.
 3. V buňkách D5-D15 bude to samé, akorát platné pro sociální pojištění.
 4. V buňkách E5-E15 a F5-F15 bude to samé jako v bodech 1. a 2.
 5. Ve sloupcích G a H provedete součet zdravotního a sociálního pojištění.
 6. Ve sloupci I vypočtete podle vzorce superhrubou mzdu. Výslednou hodnotu zaokrouhli s využitím vhodné funkce na stovky nahoru.
 7. Sloupec J bude obsahovat výpočet daně před srážkami podle výše uvedeného vzorce.
 8. Sloupec L bude obsahovat výpočet daně po slevě.
 9. Na závěr, když už máte všechny potřebné údaje, vypočtěte podle vzorce čistou mzdu.